Διαφωνίες στο χώρο εργασίας και τρόποι αντιμετώπισης | Ergazomenos.gr

Διαφωνίες στο χώρο εργασίας και τρόποι αντιμετώπισης

Όσο υπάρχουν άνθρωποι στο χώρο εργασίας, αναπόφευκτα θα υπάρχουν διαφωνίες και εντάσεις.  Οι διαφωνίες στο χώρο εργασίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής ζωής. Είτε δουλεύτε σε μια μεγάλη εταιρία με μερικές εκατοντάδες εργαζομένους είτε σε μια οικογενειακή επιχείρηση με 4-5 απασχολούμενους, σίγουρα έχετε έρθει κι αν όχι ακόμα, τότε κάποια στιγμή θα έρθετε, σε αντιπαράθεση με συναδέλφους ή ανώτερούς σας.

Είναι λογικό όταν αλληλοεπιδρούμε με άλλους ανθρώπους να διαφωνούμε κάποιες φορές. Και ορισμένες φορές η διαφωνία είναι απαραίτητη. Η επίλυση αυτών των διαφωνιών στο χώρο εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την ικανότητα μίας επιχείρησης να αναπτυχθεί με υγιείς, βιώσιμους τρόπους.

Οι λόγοι μίας διαφωνίας είναι πολλοί και ποικίλοι. Ο κυριότερος, βέβαια, είναι ότι το εργασιακό περιβάλλον αποτελείται από ανθρώπους και οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και μοναδικοί. Γι’ αυτό και κάθε άνθρωπος έχει τη δική του οπτική για τα γεγονότα και φέρει τη δική του άποψη και γνώμη.

Όλοι οι άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να έχουν κάποιον έλεγχο στη ζωή τους, αντίστοιχα και στη δουλειά τους.  Οι συγκρούσεις δημιουργούνται, επίσης, όταν κάποιος κάνει κατάχρηση της εξουσίας και της δύναμης του σε μόνιμη βάση. Κι αυτό εξ αιτίας της ακραίας επιθυμίας του ατόμου για διάκριση και αναγνώριση, της ανάγκης του να έχει πάντα δίκιο.

Μερικές φορές προκύπτουν συγκρούσεις επειδή υπήρξε παρανόηση μεταξύ των δύο μερών. Η έλλειψη επικοινωνίας είναι μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες των  συγκρούσεων στην εργασία. Είναι γεγονός ότι ο παράγοντας της επικοινωνίας σε ένα εργασιακό περιβάλλον παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αφού τα πάντα σε μια επιχείρηση βασίζονται και εξαρτώνται από την επικοινωνία, πολύ περισσότερο δε από την καλή επικοινωνία.

Διαφωνίες στο χώρο εργασίας: Τρόποι αντιμετώπισης.

Σίγουρα, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν βιώσει μία κατάσταση σύγκρουσης ή διαφωνίας στον εργασιακό τους χώρο. Ωστόσο αν παρατηρείτε ότι η διαφωνία σας παίρνει αρνητική τροπή, δοκιμάστε τις παρακάτω συμβουλές για να αποφύγετε έναν καυγά και να χτίσετε πιο αποδοτικές συνδέσεις με τους συνεργάτες σας.

Διατηρήστε τον επαγγελματισμό σας.

Να σέβεστε τους συναδέλφους σας. Η διαφωνία μπορεί να είναι έντονη, αλλά ειλικρινής και αποτελεσματική. Μην προσπαθήσετε να λύσετε τη διαφωνία σας με εντάσεις και φωνές. Δώστε μία δομή στην κουβέντα, επικοινωνήστε σωστά, ελαχιστοποιήστε τις αλληλοκατηγορίες και στρέψτε την προσοχή σας στις πραγματικές αιτίες. Επικεντρωθείτε στη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης και στην ανεύρεση μίας λύσης.

Αμεσότητα χωρίς ένταση

Για να αποφύγετε μία διαφωνία, σκεφτείτε τη συναισθηματική σας ένταση. Η χαμηλή ένταση αποδεικνύεται από ηρεμία και ευελιξία ως προς τις διαφορετικές απόψεις, γεγονός που βοηθά στη συγκέντρωση στις υπό συζήτηση ιδέες και στην επίλυσή τους, με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί αποδοτικά για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Βρείτε τα κοινά σημεία

Πολλές φορές η καλύτερη λύση είναι να βρεθεί μια πρόταση που συμβαδίζει με τις περισσότερες απόψεις και ανταποκρίνεται στην πλειοψηφία των επιμέρους στόχων που έθεσαν οι διάφορες πλευρές.

Συμβιβασμός – λέξη κλειδί

Να είστε πρόθυμοι να συμβιβαστείτε. Η λύση μίας διαφωνίας απαιτεί συχνά, να είστε σε θέση να «συναντήσετε» το άλλο μέρος μέχρι τη μέση ή όπου είναι δυνατό. Θα πρέπει όμως να είστε σε θέση να γνωρίζετε ποια πράγματα είστε διατεθειμένοι να διαπραγματευτείτε και σε ποια να συμβιβαστείτε.

Συνειδητοποιήστε πότε χρειάζεται να εγκαταλείψετε

Είναι γεγονός ότι μερικές φορές είναι απαραίτητο να εγκαταλείψετε και να βάλετε φρένο. Όταν η ένταση είναι αρκετά υψηλή, το να συνεχίσετε μία διαφωνία δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Κρατήστε τις σκέψεις σας, για τη στιγμή που τα πράγματα θα έχουν ηρεμήσει και οι τόνοι θα έχουν πέσει.

Οι διαφωνίες στο χώρο εργασίας δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Αντί να προσπαθείτε να τις αποφύγετε, δείτε το ως ευκαιρία για να μάθετε και να αναπτυχθείτε σαν ομάδα. Η επιτυχή επίλυση των συγκρούσεων στο χώρο εργασίας μπορεί να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργικές ιδέες και αξιοσημείωτες καινοτομίες που ίσως να μην είχαν ανακαλυφθεί ποτέ, εάν δεν είχε προκύψει αυτή η διαφωνία.