Εποχιακή Απασχόληση | Ergazomenos.gr

Εποχιακή Απασχόληση

Η εποχιακή απασχόληση είναι αναμφισβήτητα ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας. Ωστόσο αίρονται πολλά ερωτήματα τόσο από την πλευρά των εργαζομένων, όσο και των εργοδοτών. Με το παρόν άρθρο θα σας δοθούν οι βασικότερες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε, καθώς και τα βασικά σημεία που θα πρέπει να επιστήσετε την προσοχή σας.

Ξεκινάμε λοιπόν από τους εργαζομένους!

 1. Είδος απασχόλησης
  Όσον αφορά το είδος της εποχιακής εργασίας σας, αν δηλαδή πρόκειται να εργαστείτε με πλήρες ή μερικό ωράριο, αυτό είναι κάτι που είτε θα αναγράφεται στην αγγελία ή θα το συνεννοηθείτε με τον εργοδότη σας.
 2. Άδεια
  Σύμφωνα με τη διάταξη του ν.3302/2004, το δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές ρυθμίστηκε με αντίστοιχο τρόπο για τους μισθωτούς και τους εποχιακά εργαζόμενους. Πιο συγκεκριμένα, όσοι εργάζεστε ή σκοπεύετε να εργαστείτε σε εποχιακές επιχειρήσεις, δικαιούστε άδεια δύο ημερών ανά μήνα. Εάν δεν τις χρησιμοποιήσετε και εργαστείτε όλο το μήνα, μετά τη λήξη της απασχόλησής σας, δικαιούστε αποζημίωση για τις ημέρες αυτές ανεξάρτητα από το αν σας οφείλεται αποζημιώση και για κάποιον άλλο λόγο.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι ξενοδοχειακοί υπάλληλοι, εάν έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα χρόνων στον ίδιο εργοδότη ή δώδεκα χρόνων συνολικά σε διαφορετικούς εργοδότες, δικαιούστε αναλογία 2.5 ημερών το μήνα άδεια, καθώς και επίδομα αδείας.
 3. Δυνατότητα ανανέωσης σύμβασης
  Υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης σύμβασης μερικής απασχόλησης αν δικαιολογείται από έναν αντικειμενικό λόγο. Ο λόγος αυτός μπορεί να είναι το είδος, η δραστηριότητα της επιχείρησης ή ειδικές ανάγκες. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κάποιος τέτοιο λόγος και υπάρχουν είτε τρείς διαδοχικές (δε μεσολαβεί μεταξύ τους διάστημα μεγαλύτερο των 45 ημερών) συμβάσεις είτε διαδοχικές συμβάσεις εργασίας για διάρκεια μεγαλύτερη ή ίση των τριών χρόνων, τότε θεωρείται οτι επιδιώκεται από μέρους της επιχείρησης μόνιμη κάλυψη των αναγκών της και εκμετάλλευση του εργαζόμενου με αποτέλεσμα η σύμβαση να μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.

Προχωρώντας τώρα στους εργοδότες, τρία είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα για την εποχιακή απασχόληση

 1. Άδεια Η άδεια των εργαζομένων πρέπει να εξαντλείται έως την 31η Δεκεμβρίου του κάθε έτους. Δεδομένου του οτι η άδεια δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται στο επόμενο έτος, σε περίπτωση που οι μέρες αυτές δεν αξιοποιηθούν, με τη συναίνεση ή μη του εργαζόμενου, θα πρέπει να του δοθεί αποζημίωση μέχρι το τέλος του έτους. Μάλιστα σε περίπτωση άρνησης του εργοδότη να χορηγήσει την άδεια που δικαιούται ο εργαζόμενος μέσα στο χρονικό διάστημα που οφείλει, υποχρεούται να του καταβάλλει τις αντίστοιχες αποδοχές άδειας προσαυξημένες κατά 100%.
 1. Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα
  Το χρονικό διάστημα που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων είναι από 1 Μαϊου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ενώ για το Πάσχα είναι 1 Ιανουαρίου με 30 Απριλίου. Για τους εργαζομένους που η απασχόλησή τους δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα, δικαιούνται ένα τμήμα του δώρου ανάλογο με το χρόνο εργασίας τους.
  Στην περίπτωση αυτή το δώρο των Χριστουγέννων υπολογίζεται ως το 2/25 της μηνιαίας αμοιβής ή δύο ημερομήσθια ανάλογα με την αμοιβή που αντιστοιχεί σε 19 εργάσιμες ημέρες.
  Όσον αφορά το επίδομα για το Πάσχα, το ποσό είναι το 1/15 του μηνιαίου μισθού, ή ένα ημερομήσθιο ανάλογα με την αμοιβή που λαμβάνει για κάθε 8 ημέρες εργασιακής σχέσης.
  Σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης του εργαζόμενου το δώρο υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο που διήρκησε η εργασιακή σχέση.
 2. Απολύσεις
  Η σύμβαση μερικής απασχόλησης μπορεί να διακοπεί πριν την προβλεπόμενη λήξη εάν συντρέχει κάποιος σπουδαίος λόγος είτε από πλευράς του εργοδότη, είτε του εργαζομένου. Ο «σπουδαίος λόγος» είναι η ύπαρξη γεγονότων που καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της σύμβασης σύμφωνα με την καλή πίστη. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης δεν υποχρεούται σε αποζημίωση. Ωστόσο, σε αντίθετη περίπτωση, που δεν υφίσταται κάποιος τέτοιος λόγος, ο εργαζόμενος δικαιούται να διεκδικήσει τους μισθούς που θα έπαιρνε κανονικά μέχρι τη λήξη της σύμβασής του, ακόμα και δικαστικά.

Καταληκτικά αξίζει να αναφερθούμε σε κάποια στοιχεία που σίγουρα θα σας κερδίσουν το ενδιαφέρον!

 • Μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων όπως, Jumbo, Intersport, Public, H&M και άλλες, αναζητούν προσωπικό για εποχιακή απασχόληση, λόγω της μεγάλης κινητικότητας που υπάρχει συνήθως κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Οι θέσεις προς κάλυψη αφορούν συνήθως πωλητές, ταμείες και αποθηκάριους.
 • Κύριοι τομείς απασχόλησης τους είναι η εστίαση και τα τουριστικά. Άλλωστε αξιοσημείωτο είναι το γεγονός οτι σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας μας εργάζονται 136 χιλιάδες υπάλληλοι, εκ των οποίων το 80% απασχολούνται περιστασιακά.
 • Τέλος, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός οτι από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων το 28% είναι εποχικοί επαγγελματίες που ασχολούνται με τα τουριστικά, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 5,2% απασχολούνται σε εποχιακή εργασία.