Η αγορά για εστίαση στην Ελλάδα του σήμερα | Ergazomenos.gr

Η αγορά για εστίαση στην Ελλάδα του σήμερα

Ο τομέας των υπηρεσιών που περιλαμβάνει τις μεταφορές, το εμπόριο, την εστίαση και τον τουρισμό σημείωσε τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης στην Ευρώπη για το 2015 σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat. Στην Ελλάδα, το 32,4% του συνολικού πληθυσμού απασχολείται στο συγκεκριμένο κλάδο. Όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για μια αρκετά μεγάλη μερίδα ανθρώπων, επιχειρηματιών αλλά και εργαζομένων.

Ακόμα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, που προκάλεσε το κλείσιμο των επιχειρήσεων, την κατάρρευση της οικονομίας και την αύξηση της φορολογίας, παρατηρήθηκε στον τομέα της εστίασης μια αξιοσημείωτη σταθερότητα. Πιο συγκεκριμένα, η εστίαση στην Ελλάδα και των τουριστικών επαγγελμάτων βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε πιο περιζήτητους καθώς αποτελείται από επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση όπου προβλέπονται συνεχώς προοπτικές απασχόλησης.

Παρόλο που παρατηρήθηκε μια μικρή πτώση των εσόδων στο χώρο της εστίασης το 2016 κατά 3,5% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου ακολουθεί ανοδική πορεία από 4,4% το 2010 σε 4,9% το 2015.

Τα ευνοϊκά αυτά νούμερα εξηγούνται εύκολα αν αναλογιστούμε ότι η Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με έναν αρκετά προσοδοφόρο τομέα απασχόλησης, τον τουρισμό και τα τουριστικά επαγγέλματα. Μάλιστα από το σύνολο των 100.246 ατόμων που προσλήφθηκαν στην Ελλάδα το μήνα Απρίλιο του 2018, οι 75.827 ανήκουν στο χώρο των ξενοδοχείων και της εστίασης. Τον ίδιο μήνα παρουσιάστηκε και νέο ρεκόρ προσλήψεων με την πλειοψηφία αυτών να είναι πλήρους απασχόλησης.

Τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός μεταξύ των χώρων εστίασης αυξάνεται ολοένα και περισσότερα καθώς η ζήτηση εντείνεται συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας και της εξυπηρέτησης των πελατών. Συνέπεια όλων των παραπάνω, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι οι υποψήφιοι εργαζόμενοι του κλάδου αυτού να έχουν μια πληθώρα ευκαιριών εργασίας (τρείς στις τέσσερις νέες θέσεις εργασίας).

Ένα καλά ενημερωμένο βιογραφικό σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των κατάλληλων ευκαιριών κάνουν την αναζήτηση εργασίας μία πολύ πιο εύκολη διαδικασία εύρεσης εργασίας.