Νέες συμβάσεις: Όλα αλλάζουν | Ergazomenos.gr

Νέες συμβάσεις: Όλα αλλάζουν

Οι νέες συμβάσεις στον τομέα της εργασίας είναι κάτι που απασχολεί όλους όσους εργάζονται στη χώρα μας. Κάθε τομέας έχει διαφορετικές αλλαγές σχετικά με τις συμβάσεις. Αναλύοντας λοιπόν, τις πληροφορίες που μαζέψαμε οι νέες συμβάσεις έχουν τις παρακάτω αλλαγές.

Αρχικά, ο κατώτερος μισθός φτάνει μέχρι τα 650€  το μήνα, μεικτά και δεν επιτρέπεται να μειωθεί περισσότερο. Το ωράριο σύμφωνα με το νόμο αποτελείται από 8 ώρες την ημέρα και συνολικά 40ώρες την εβδομάδα όσον αφορά την πλήρη  απασχόληση των εργαζομένων. Για τα άτομα που απασχολούνται  part time από καταστήματα και επιχειρήσεις ο μισθός τους έχει τη δυνατότητα να αυξηθεί μόνο, αν ζητηθεί από τον εργοδότη του να υπερβεί το νόμιμο ωράριό του. Αν ο εργαζόμενος αποδεχτεί θα έχει αύξηση 10%- 12% για κάθε επιπλέον ώρα, έχοντας ως γνώμονα το αρχικό ποσό δηλαδή, το συμφωνημένο μισθό, ο οποίος δεν επιτρέπεται να είναι κάτω από το κατώτερο ποσό των 650€.

Το πρόστιμο που έχουν οι εργαζόμενοι  που δουλεύουν χωρίς να είναι ασφαλισμένοι, αν ελεγχθούν από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) παραμένει στα 10.500€, τα όποια τα πληρώνουν οι εργοδότες. Το ποσό από το πρόστιμο οι εργοδότες μπορούν να το μειώσουν μέχρι τα 3.000€.

Αναλυτικότερα, από την ημέρα που θα περάσει από τον έλεγχο του Σ.ΕΠ.Ε, ο εργοδότης έχει ένα διάστημα περίπου 10 ημερών να δηλώσει τον ανασφάλιστο υπάλληλό του και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα τον ασφαλίσει θα πληρώσει και το ανάλογο ποσό. Στην περίπτωση που η σύμβαση εργασίας είναι για τρεις (3) μήνες τότε το ποσό που θα πληρώσει ανέρχεται στα 7.000€, για την εξάμηνη σύμβαση το ποσό που αντιστοιχεί είναι 5.000€  και τέλος, για τη σύμβαση 12 μηνών ( 1 χρόνο)  το ποσό των 3.000€. Επομένως, ο εργαζόμενος εξασφαλίζει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μονιμότητα στη θέση στην όποια εργάζεται και ένσημα πλήρους απασχόλησης .

Στην περίπτωση όμως, που ο εργοδότης έρθει στην θέση να απολύσει τον εργαζόμενο, είναι αναγκασμένος να αιτιολογήσει το λόγο για τον οποίο φτάνει σε αυτή την επιλογή. Αυτό αποτελεί ακόμα ένα θέμα συζήτησης, καθώς, είναι δύσκολο μετά από δικαιολογημένη απόλυση ο κάθε εργαζόμενος να μεταβεί γρήγορα  στην επομένη εργασία του. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο λογιστή με μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων ,Γρήγορη Κ. Κοκολάκη, ο εργαζόμενος μπορεί να απορρίψει την απόλυσή του, αν δεν ισχύει η ετυμηγορία της απόλυσης, όπως αναγράφεται από τον εργοδότη.

Οι  επιχειρήσεις οι οποίες έχουν οικονομικά προβλήματα και δεν έχουν απολύσει το προσωπικό τους, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά τους ζητήματα, εφαρμόζουν διαφορετικές συμβάσεις, με σκοπό να επιβιώσει η εταιρία/επιχείρηση, χωρίς να προβεί σε κάποια απόλυση μισθωτού. Επιπλέον, επιτρέπεται ο εργοδότης να καθυστερήσει τη μισθοδοσία για κάποιο διάστημα αλλά, όχι πάνω από 2 μήνες, γιατί ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα, να ζητήσει την απόλυσή του και αποζημίωση για όλη την καθυστέρηση .

Όσοι εργοδότες δηλώνουν το προσωπικό που απασχολούν, με διαστρεβλωμένα στοιχεία, είναι δηλαδή πλήρης απασχόλησης και τους δηλώνουν μερικής απασχόλησης,  θα κληθούν να πληρώσουν με αύξηση 10% την ώρα τον εργαζόμενο, το ίδιο ισχύει και για το αντίστοιχο ημερομίσθιο.

Τέλος, με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» όλοι οι εργαζόμενοι,  εφόσον,  έχουν τους κωδικούς από το taxisnet μπορούν να παρακολουθήσουν online τα ένσημα τους και να ενημερωθούν  για οποιεσδήποτε αλλαγές. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί και πολλοί έχουν αποκτήσει πρόσβαση στον έλεγχο των ενσήμων τους. Σχετικά όμως, με τις εταιρίες /επιχειρήσεις, οι συχνές αλλαγές στα ημερομίσθια των υπαλλήλων τους, θα κινήσουν τις μεγαλύτερες υποψίες γιατί οι έλεγχοι θα αρχίσουν να αυξάνονται και να γίνονται πιο συχνοί.

Μπορεί, να μην πραγματοποιηθούν άμεσα  οι νέες συμβάσεις και όλα όσα ψηφίζονται σχετικά με αυτές αλλά, αν αρχίζουν να γίνονται πράξη  τα μισά ή έστω το 1/3 από αυτά τότε σίγουρα, υπάρχει ένα καλύτερο αύριο για όλους τους εργαζόμενους της χώρας μας.