Σύγκριση μέσων και κατώτατων μισθών στην Ε.Ε. | Ergazomenos.gr

Σύγκριση μέσων και κατώτατων μισθών στην Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαρτιζόμενη από 28 χώρες αποτελεί μια τεράστια οικονομική και εμπορική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Όσον αφορά την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνάει την οικονομία των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ μικρότερη σε έκταση. Παρόλα αυτά, το χάσμα μεταξύ των μισθών που δίνονται για τις θέσεις εργασίας μεταξύ των κρατών μελών εντείνει να είναι αρκετά μεγάλο.

Γενικότερα ο κατώτατος μισθός εκφράζει τις ακαθάριστες αποδοχές, χωρίς την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και η σύγκριση αυτή έχει νόημα να γίνεται μόνο σε χώρες με παρόμοια επίπεδα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της τελευταίας έρευνας που πραγματοποίησε η Eurostat, τον Ιανουάριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται, μισθολογικά, με τρείς διαφορετικές ταχύτητες.

Τα κράτη μέλη που έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη μέτρηση είναι 22, καθώς η Κύπρος, η Ιταλία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία και η Αυστρία δεν συμμετείχαν. Η ταξινόμηση αυτών των τριών ομάδων βάση το ύψος των αποδοχών τους είναι η εξής:

Πρώτη ομάδα

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα κράτη που οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί φθάνουν μέχρι το όριο των 500 ευρώ (Λιθουανία, Λετονία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Κροατία, Τσεχία, Σλοβακία).

Δεύτερη ομάδα

Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί κυμαίνονται από 500 ευρώ έως το όριο των 1000 ευρώ, χωρίς όμως να το ξεπερνάνε (Πορτογαλία, Εσθονία, Πολωνία, Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία, Σλοβενία). Όπως διαπιστώνεται η Ελλάδα ανήκει σε αυτήν την ομάδα και πρέπει να επισημανθεί ότι είναι η μοναδική χώρα όπου ο κατώτατος μισθός της μειώθηκε από τα 818 ευρώ το 2009 στα 684 το 2017.

Τρίτη ομάδα

Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τα έθνη όπου ο κατώτατος μισθός ξεκινούσε τουλάχιστον από 1000 ευρώ και έφθανε έως τις 2000 ευρώ (Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο).

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες μετρήσεις διαπιστώνεται ότι ο υψηλότερος κατώτατος μισθός είναι οχτώ φορές υψηλότερος από τον χαμηλότερο, γεγονός που αποδεικνύει ακράδαντα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση  παρατηρούνται τεράστιες αποκλείσεις και χάσματα στη μισθοδοσία τα οποία διευρύνθηκαν την τελευταία οχταετία, κυρίως, ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και του Νότου.

Σε επόμενο άρθρο θα σας αναλύσουμε το κόστος διαβίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να αποφασίσετε σε ποια χώρα θα σας ταίριαζε περισσότερο να δουλέψετε.