Τα οφέλη με τη διαφορετικότητα στο εργασιακό περιβάλλον | Ergazomenos.gr

Τα οφέλη με τη διαφορετικότητα στο εργασιακό περιβάλλον

Διαφορετικότητα, ορίζεται ως η ιδιότητα του να διαφέρει κάποιος από τους άλλους ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, την καταγωγή, τις επιλογές του κ.ά. Αμέσως, γίνεται αντιληπτό ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί και η μη αποδοχή κάποιου λόγω της σεξουαλικότητας του, του χρώματος του δέρματος, της καταγωγής του είναι εξίσου παράλογο με τη μη αποδοχή εξαιτείας του χρώματος των ματιών του, του ύψους του, της ηλικίας του κ.λπ.

Η διαφορετικότητα, είναι μία έννοια που κάποτε προκαλούσε φόβο τώρα πια, όμως, αποτελεί απαραίτητο συστατικό μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Με το πέρασμα των χρόνων, ο τρόπος αντίληψης και ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων έχει αλλάξει και βασικοί παράγοντες σε αυτήν την αλλαγή είναι κυρίως η παγκοσμιοποίηση, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και η εκτεταμένη χρήση του παγκόσμιου ιστού (Διαδίκτυο). Όλα αυτά, σίγουρα, έχουν κατακλείσει την καθημερινότητα των ατόμων και έχουν επηρεάσει τη συμπεριφορά τους με διάφορους τρόπους.

Στην παγκόσμια αγορά δεν υφίστανται πλέον σύνορα. Στρατηγική επιχειρήσεων, τώρα πια, είναι να προσελκύουν πελάτες από κάθε πλευρά του πλανήτη. Άμεσο επακόλουθο αυτού είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχουν να είναι προσαρμοσμένα ανάλογα με αυτά τα δεδομένα. Το γεγονός αυτό είναι μια πρόκληση για τις εταιρείες καθώς, οφείλουν να είναι «ανοιχτές» σε όλα τα νέα ερεθίσματα αλλά και να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές και ιδέες, αν θέλουν να παραμείνουν στην ενεργό αγορά.

Το αγοραστικό κοινό έχει διευρυνθεί και οι επιχειρήσεις πρέπει να διακατέχονται από δημιουργικότητα και καινοτομία, χαρακτηριστικά που υφίστανται μόνο με την ύπαρξη ποικίλων διαφορετικών ατόμων και προσωπικοτήτων στην εταιρεία. Αντίκτυπο στο γεγονός αυτό είναι ότι το παγκόσμιο εργασιακό περιβάλλον τις τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζεται από μια ευρεία συμμετοχή μερίδας πολιτών που στο παρελθόν θεωρούνταν ως αμέτοχοι (γυναίκες, μετανάστες, ηλικιωμένοι κ.λπ). Αυτές οι νέες ομάδες τώρα πια αποτελούν τους νέους αγοραστές-πελάτες των αγαθών.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διοίκησης Επιχειρήσεων αποδεικνύεται ότι η διαφορετικότητα μιας ομάδας εργαζομένων μιας επιχείρησης ως προς την προσωπικότητα, τις γνώσεις, τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες αποδίδει καλύτερα από μια ομάδα εργαζομένων με πλήρη ομοιομορφία.

Τα οφέλη με τη διαφορετικότητα στο εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  είναι τα εξής:

  1. Ενίσχυση των πολιτιστικών αξιών
  2. Ενδυνάμωση της εταιρικής φήμης
  3. Δημιουργικότητα και καινοτομία
  4. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ενίσχυση των κινήτρων μεταξύ του υπάρχοντος προσωπικού
  5. Προσέλκυση και απήχηση ιδιαίτερων ταλαντούχων ατόμων
  6. Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας

Για να τα επιτύχει όλα αυτά η εκάστοτε στρατηγική επιχειρήσεων δεν αρκεί μόνο να προσλάβουν εργαζόμενους που διαφορετικής καταγωγής, διαφορετικού φύλλου, διαφορετικής ηλικίας κ.ά. χρειάζεται να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ αυτών των ατόμων. Μέγιστης σημασίας είναι το αίσθημα ότι ανήκουν σε μία κοινή ομάδα με κοινό όραμα. Αν η επιχείρηση καταφέρει να δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον σεβασμού αλλά και την ικανότητα στους εργαζομένους να αισθάνονται το ίδιο συνδεδεμένοι με την επιχείρηση αλλά και τους συναδέλφους της, τότε έχει καταφέρει να αποδεχθεί τη διαφορετικότητα.