Generation Z: Η γενιά Ζ που αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα | Ergazomenos.gr

Generation Z: Η γενιά Ζ που αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα

Σίγουρα όλοι έχετε ακουστά τον ευρέως διαδεδομένο όρο millennials που αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ του της δεκαετίας του ΄80 και του 2000, μερικοί ίσως ανήκετε κιόλας σε αυτούς. Η γενιά αυτή ενηλικιώθηκε στην περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και συγχρόνως κλήθηκε να την αντιμετωπίσει. Ένας καινούργιος όρος που ίσως δεν είναι τόσο ευρέως διαδεδομένος ακόμα, είναι η αμέσως επόμενη γενιά, η επονομαζόμενη Generation Z ή στα ελληνικά γενιά Ζ

Πριν αναφερθούμε εκτενέστερα στα χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς και στο πως αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι καλό να αναφέρουμε τη χρονολογική κατάταξη των γενεών:

  1. Σιωπηρή γενιά: Όσοι γεννήθηκαν πριν το 1945
  2. Baby Boomers: Όσοι γεννήθηκαν μεταξύ του 1946 και 1964
  3. Γενιά Χ: Όσοι γεννήθηκαν μεταξύ του 1965 και του 1980
  4. Millennials: Όσοι γεννήθηκαν μεταξύ του 1980 και του 2000
  5. Generation Z: Όσοι γεννήθηκαν από το 2000 και έπειτα

Γενιά Ζ – Ποιοί ανήκουν σε αυτή την ομάδα

Στη γενιά Ζ ανήκουν τα παιδιά που δεν γνώρισαν τη ζωή προ Διαδικτύου και ότι συνεπάγεται αυτού. Πρόκειται για μία γενιά που είναι μονίμως συνδεδεμένη με ένα smartphone στο Διαδίκτυο, ασχολείται όλη μέρα με τα social media και τις δημοσιεύσεις σε αυτά. Παράλληλα με όλα αυτά όμως, ελέγχουν πολύ περισσότερο τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προστατεύουν τους εαυτούς τους από την υπερβολική προβολή σε αυτά και δίνουν αρκετή προσοχή στις διαφημίσεις και στο υλικό που τους προβάλουν. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με έρευνες, την απόκτηση ιδιαίτερων ηλεκτρονικών και ψηφιακών ικανοτήτων.

Συγχρόνως, όμως, «τοποθετήθηκαν» σε μια κοινωνία κρίσης. Τους επιβλήθηκε, δηλαδή, από τις προηγούμενες γενεές  μια οικονομική, κοινωνική αλλά και πολιτική αστάθεια που είχε ως αποτέλεσμα να τους μετατρέψει αυτόματα σε ρεαλιστές χωρίς όνειρα και ιδανικά. Ενδιαφέρονται περισσότερο για την οικονομική τους ασφάλεια η όποια θα επέλθει από την εξέλιξη τους σε μία εταιρεία και όχι σε ιδρύοντας μια δική τους επιχείρηση.

Είναι έτοιμοι να αποδείξουν ανά πάσα στιγμή τις ικανότητες τους, θέλουν συνεχώς να εξελίσσουν τις γνώσεις τους με σκοπό να ανέβουν ιεραρχικά χωρίς όμως πάντα να διαθέτουν την απαραίτητη πείρα. Όλα αυτό το φαινόμενο, έχει έρθει για να ταράξει τα νερά και να αλλάξει τα μέχρι τώρα δεδομένα της αγοράς εργασίας και της επικοινωνίας δημιουργώντας το φαινόμενο γενιάς Ζ.

Όσον αφορά τον τομέα της επικοινωνίας, η γενιά Ζ ή όπως αλλιώς έχει ονομαστεί μετά – millennials γενιά θέτει νέους κανόνες στην επικοινωνία καταργώντας κάθε είδους χάσμα μεταξύ των γενεών. Κάθε ηλικιακή διαφορά θα εκμηδενιστεί καθώς θα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα σε ένα παιδί εφτά χρονών και σε έναν ηλικιωμένο εβδομήντα χρονών λόγω της ένταξης της τεχνολογίας ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα μας αλλά και στο χώρο εργασίας μας. Δεν θα υπάρχουν ηλικιακές «ετικέτες» για την παραγωγικότητα του κάθε εργαζόμενου καθώς όλες οι ηλικίες θα παραμένουν ενεργές.

Η αγορά εργασίας όπως είναι γνωστό, αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς για αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες χρειάζονται στο δυναμικό τους το ταλέντο και τις ικανότητες των ατόμων που ανήκουν στο φαινόμενο γενιάς Ζ, αφού πρώτα τους εμπνεύσουν το ιδανικό κλίμα ασφάλειας. Επιπλέον, οι καινοτόμες ιδέες που θα φέρουν θα είναι αρκετά χρήσιμες μέσα σε ένα κλίμα εργασίας χωρίς ηλικιακά όρια.